Aktualności
07.06.2017
Zapraszamy Państwa do udziału w Seminarium podsumowującym projekt Sektorowej Ramy Kwalifikacji Usług Rozwojowych realizowany przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych oraz Instytut Analiz Rynku Pracy na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych.Projekt realizowany był z szerokim udziałem firm rozwojowych i partnerów Sojuszu na rzecz rozwoju edukacji pozaformalnej.&nbs...
 
19.04.2017
Polska Izba Firm Szkoleniowych oraz Instytut Analiz Rynku Pracy na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych opracowują projekt Sektorowej Ramy Kwalifikacji Usług Rozwojowych. Zapraszamy do wzięcia udziału w tych pracach poprzez wyrażenie swojej opinii w formie ankiety. Jej celem jest poznanie Państwa zdania i uwag dotyczących przyjętych założeń i definicji, wstępnych rezulta...