Aktualności
19.04.2017
Polska Izba Firm Szkoleniowych oraz Instytut Analiz Rynku Pracy na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych opracowują projekt Sektorowej Ramy Kwalifikacji Usług Rozwojowych. Zapraszamy do wzięcia udziału w tych pracach poprzez wyrażenie swojej opinii w formie ankiety. Jej celem jest poznanie Państwa zdania i uwag dotyczących przyjętych założeń i definicji, wstępnych rezulta...
 
03.04.2017
W dniu 23 marca odbyło się pierwsze z dwóch seminariów informacyjno-konsultacyjnych których celem jest zaprezentowanie i konsultacja wstępnych rezultatów projektu realizowanego na zamówienie IBE przez konsorcjum   którego liderem jest PIFS.Szerokiej konsultacji w środowisku branżowym poddajemy sam wstępny projekt Sektorowej Ramy Kwalifik...